Právne poradenstvo | Zastupovanie pred súdmi | Právne rozbory | Spisovanie zmlúv

Poskytujeme právnu pomoc pre občanov, právnické osoby, fyzické osoby podnikateľov a ostatné SZČO

Služby Kontakt

O nás

O NÁS

Advokátska kancelária JUDr. Blanky Gondovej poskytuje právnu pomoc pre občanov, právnické osoby, fyzické osoby podnikateľov a ostatné SZČO formou :

Právneho poradenstva

Zastupovania pred súdmi

Zastupovanie pred štátnymi orgánmi a inými právnymi subjektmi

Spracúvania právnych rozborov

Spisovania zmlúv, žalôb, podaní a iných právnych listín